activation nedir, ne demektir, hakkında bilgi

1 – Harekete getirme; etkin hale koyma; hareketlendirme; aktivasyon.
2- Uyarma; hücre bölünmesini veya beyin çalışmasını uyanna.
3- Radyoaktif hale getirme.

- tık: 168 - A

Tıp Terimleri Sözlüğü, Tıbbi Terimler Sözlüğü